top of page

Organisk massage terapi

 

Hvad er organisk massage terapi?

Organisk Massage Terapi er en kombination af flere forskellige massage-teknikker, der er sammensat, så de supplerer hinanden. Østlige og vestlige teknikker er integreret i en samlet form. Styrken ved organisk massage terapi er, at kunne kombinere de forskellige terapiteknikker. F.eks kan ”Hold i nakken” behandles med zoneterapi, men ved at inddrage andre teknikker kan behandlingseffekten optimeres, og man bliver hurtigere symptomfri. Mennesket er en organisk helhed, der kontinuerligt er i forandring og bevægelse. 

 

Hvordan foregår behandlingen?

En massagebehandling varer mellem 1-1,5 time, med mindre andet er aftalt. Ved første behandling optages journal, hvor jeg stiller spørgsmål til dine aktuelle problemstillinger og behov. Et behandlingsforløb er et tæt samarbejde, og vil typisk strække sig over flere behandlinger for at der opnås den ønskede effekt.

 

Kan hjælpe mod:

At lindre fysiske skavanker, som f.eks. anspændthed og myoser, smerter i muskler og led, smerter/hold i nakken/lænd, menstruationsproblemer, visse organsymptomer, iskiassmerter, musearm, tennis- og golfalbue, hovedpine, migræne, fysiologisk- og psykisk stress m.m. Massagen løsner op på det fysiske plan og påvirker, som en naturlig følge, også de psykiske og følelsesmæssige sider. Når kroppen giver slip, opleves som oftest et større følelsesmæssigt overskud.

bottom of page